6 lipca 2017

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych w Gospodarstwie Agroturystycznym Leśniczówka Gaja w Kabornie. Nazwa i adres zamawiającego: Małgorzata Olejnik, 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 29 m 1 Zapytanie ofertowe […]